Radio – användbar teknik och fantastiskt massmedium

 

Radio som medium innebär att flera personer lyssnar på sändningar av ljudprogram med hjälp av radiomottagare. Dessa sändningar kommer från olika radiostationer och kan både sändas via traditionell radio och via Internet.

Rent tekniskt så handlar det om signaler som överförs trådlöst med hjälp av modulerade elektromagnetiska vågor. Dessa vågor har frekvenser som är lägre än ljusets.

Man använder sig för det mesta av en sändare när radio ska sändas ut. Den här sortens sändare gör så att signalerna sprids jämnt och att de områden som täcks av radiovågorna kan ta emot sändningarna. Vill man vidga dessa områden så använder man s k reläsändare som fångar upp signalerna.

Historik

Det råder delade meningar om vem som uppfann radion och det är flera som velat ta på sig äran. Vissa menar att det var Guglielmo Marconi och andra att det var Aleksandr Popov. Det finns även de som anser att det var Nikola Tesla som uppfann radion.

Det är många skickliga forskare och affärsmän som bidragit till radions utveckling. 1864 kunde James Clark Maxwell förutse de elektromagnetiska vågornas och formulerade dem hjälp av matematik, 1888 visade Heinrich Heinz hur man genererade dem och 1890 var det möjligt att detektera dem på långt avstånd.

Olika tekniker har uppfunnits och utvecklats under tidens gång. Guglielmo Marconi uppfann och konstruerade en s k gnistsändare som gav i från sig korta radiovågspulser med hjälp av gnisturladdningar. Den här sortens sändare kunde endast användas till telegrafi och kvaliteten på dess signaler var oren vilket medförde att den störde på många frekvenser.

Den teknik som kom att revolutionera elektronikutvecklingen och radiomottagarna var transistorn och den uppfanns 1947.

I radions barndom modulerade man radiosignaler med hjälp av amplitudmodulering (AM-sändning) när det skulle göras rundradiosändningar. Sändningar med AM använder sig av radiovågor som når långt och de sker inom långvågs-, mellanvågs- och kortvågsbanden. På 1950-talet infördes frekvensmodulering (FM) för radiosändningarna. Numera används de jämsides med AM beroende på hur sändningsområdet ser ut och vilken räckvidd man avser.

Massmediet

1923 började Svenska Radio AB med sina utsändningar och i början fanns det inte många program att lyssna på och det gick bara att använda radion vissa dagar. Sveriges Radio var ensamma om att ha sändningsrätt och det var en av anledningarna till att de första kommersiella radiokanalerna fick så stor uppmärksamhet på 1960-talet. 1993 började man tillåta reklamradio och det var de lokala kanalerna som först hakade på den nya trenden.

1980-talet kan nog kallas för blandbandens tid. Under det här årtiondet blev det populärt att spela in hits från radion och att använda dessa inspelningar till sin egen musiksamling. Detta väckte debatt och musikindustrin oroade sig för att det skulle förstöra för försäljningen av skivor. Lösningen på detta blev att musik- och radioindustrin enades om att det skulle betalas ut en ersättning när musik sändes.

Under 1990-talet blev Internet ett medium att räkna med och radion hittade en ny kanal att sändas genom. Numera finns det både webbradio och poddradio vilket verkligen har utökat mångfalden inom radiosändningarna.Besök också